Ano ang sasakyan mo?

  Paggawa ng Sasakyan

  Modelo ng Sasakyan

  Taon ng Sasakyan

  Nasaan ang sasakyan?

  Nasa United Kingdom na ba ang kotse?

  OoHindi

  Nasaan ang sasakyan?

  Saan Nakarehistro Ngayon ang Sasakyan?

  Ano ang ZIP code sa Amerika? (Kung alam mo ito)

  Anong bayan ang kasalukuyang matatagpuan ng sasakyan?

  Ang sasakyan ba ay nakarehistro dati sa UK?

  Nagmamay-ari ka ba ng sasakyan nang higit sa 6 na buwan habang nakatira sa labas ng UK nang higit sa 12 buwan?

  OoHindi

  Ang iyong mga detalye

  Pangalan ng contact

  email address

  Ang numero ng telepono

  Kailan ka nagpaplano na lumipat sa United Kingdom?

  Mayroon bang ibang bagay na nais mong malaman namin?

  Ang anumang labis na impormasyon tungkol sa iyong pag-import ay maaaring makatulong sa amin upang mas tumpak na mag-quote. Hal. Nakarehistro ka ba nang kotse sa UK dati? ... Mayroon ka bang mga pagbabago sa sasakyan?, Atbp.